Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Головний редактор
О. В. Стяжкіна, д-р іст. наук, проф.
Відповідальний секретар
І. В. Пятницькова, канд. іст. наук, доцент.
Запрошений редактор
О. Ю. Попова, канд. іст. наук.
Запрошений більд-редактор
П. Т. Кушнір, канд. іст. наук, доцент.

Члени редколегії:
д-р іст. наук, проф. А. В. Гедьо
д-р іст. наук, проф. І. М. Грідіна
д-р іст. наук, проф. Г. Г. Грінченко (ХНУ ім. В.Н. Каразіна)
д-р іст. наук, проф. П. В. Добров
д-р іст. наук, проф. Р. О. Литвиненко
Dr., Associate Professor Amy Randall (Santa Clara University, USA)
д-р іст. наук І. С. Тарнавський
д-р іст. наук, проф. Н. Р. Темірова.

 

Історія журналу

Науковий журнал «Нові сторінки історії Донбасу» було засновано у 1992 році.

 

    Видання було зареєстровано в Міністерстві у справах друку та інформації у лютому 1997 р., свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 28866 і увійшло у перелік видань, затверджених ВАК України (Бюлетень ВАК України – 1999. № 5).

 

    Міністерство юстиції України зареєструвало видання у 2009 році (свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації №16417 – 4889 ПР від 01.12.2009 р.).

 

    Перереєстрацію журнал пройшов в 2010 р. (протокол президії ВАК України №1 – 05/3 від 14 квітня 2010 р.

 

    Авторами журналу є науковці, аспіранти та докторанти практично всіх регіонів України, а також Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Ізраїлю, Російської Федерації.

 

    Журнал має постійні рубрики «Історіографія та джерелознавство», «Археологія», «Обговорення актуальних проблем», «Регіональні дослідження». В журналі регулярно друкуються рецензії на монографії, що виходять друком у видавництвах України та за її кордонами.