Переднє слово

Автор(и)

  • Редакційна колегія

Анотація

Двадцять п’ятка збірка «Нові сторінки історії Донбасу» сформована за ре- зультатами першої Всеукраїнської конференції «Лихолобовські читання», що її було проведено 29–30 жовтня 2016 року на пошану засновниці і незмінної, аж до самого відходу у Вічність, редакторки журналу, фундаторки наукових шкіл з історії вугільного Донбасу, радянської урбаністики, вивчення тоталіта- рних режимів доктора історичних наук, професора Зої Григорівни Лихолобо- вої (1926–2014). У черговому номері щорічника вміщено статті істориків – докторів та кан- дидатів наук, аспірантів та викладачів університетів та академічних наукових установ України. Збірку укладено за проблемно-хронологічним принципом, в ній виділено наступні рубрики: «Джерелознавчі та історіографічні дослідження», «Актуа- льні проблеми історичної науки», «Видатні дослідники історії Донеччини та Луганщини», «Релігія в історії України», «Урбанізаційні процеси в Україні», «Політичні репресії як прояв тоталітарного режиму», «Регіональна історія як складова історичної науки», що відповідають назвам секцій, у яких опрацьову- вались доповіді конференції.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті