Соціальна та благочинна діяльність земств Катеринославської губернії: інформаційний потенціал матеріалів діловодства.

Автор(и)

  • Olga Saraeva ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Ключові слова:

земство, матеріали діловодства, Катеринославська губернія, благодійність

Анотація

Стаття присвячена вивченню інформаційного потенціалу діловодних джерел Катеринославського губернського земства, що висвітлюють благодійну діяльність в Катеринославській губернії. Звіти Катеринославського губернського земства (земських зібрань і управ) надають можливість прослідити особливості благодійної діяльності Катеринославського губернського земства і визначити найважливіші критерії і напрямки допомоги нужденним. Головними напрямами благодійної діяльності губернського земства виступали: допомога малозабезпеченим і «ситуативним» нужденним – тим, які опинились у скрутному становищі у зв’язку з певними обставинами; відкриття шкіл; призначення стипендій учням; підтримка розвитку медицини.

Посилання

Гуз А. Культурно-освітня діяльність земських установ в Україні (1864–1919 рр.): Автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / А. Гуз. – К., 1997. – 24 с.; Драч О. О. Розвиток початкової освіти в Україні (1861–1917 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / О. О. Драч. – Харків, 2002. – 17 с.; Захарова І. В. Роль земств у розвитку народної освіти в Україні (1864– 1917 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / І. В. Захарова. – Київ, 2002. – 18 c.; Носенко О. В. Самоврядна діяльність земств Південно-Східної України: Дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Істрія України» / О. В. Носенко. – Луганськ, 2006. – С. 69.

Сараєва О. В. Земства Донбасу у системі владних і суспільних відносин пореформеної доби / О. В. Сараєва. – Маріуполь: Новий світ, 2014. – С. 44.

Там же. – С. 201.

Отчет Екатеринославской губернской земской управы за 1895 г. Ч. 1. – Екатеринослав: Типо-Литография Губернского Правления, 1896. – 402 с.

Там же. – С. 85.

Там же. – С. 296.

Отчет Екатеринославского губернского земского собрания за 1895 г.: Ч. 2: Екатеринослав: Типо-Литография М. Г. Фишкина, 1896. – С. 89.

Там же. – С. 90.

Там же. – С. 91.

Там же. – С. 127.

Там же. – С. 134.

Там же. – С. 136.

Там же. – С. 141.

Там же. – С. 145.

Там же. – С. 151.

Отчет Екатеринославского губернского земства за 1896 г.: Ч. 1. – Екатеринослав: Типо-Литография М.Г. Фишкина, 1897. – 472 c.

Там же. – С. 18–19, 76.

Там же. – С. 449.

Отчет Екатеринославского губернского земства за 1896 г.: Ч. 2. – Екатеринослав: Типо-Литография Л. Я. Шпарбера, 1897. – С. 25.

Там же. – С. 26.

Там же. – С. 120. 22. Отчет Екатеринославской губернской уездной земской управы за 1897 г.: Ч. 1. – Екатеринослав: Тип. губернского земства, 1898. – 397 с.

Отчет Екатеринославской губернской уездной земской управы за 1897 г.: Ч. 2. – Екатеринослав: Тип. губернского земства, 1898. – 191 с.

Там же. – С. 131.

Отчет Екатеринославской губернской уездной земской управы за 1898 г.: Ч. 1. – Екатеринослав: Тип. губернского земства, 1899. – 289 с.

Там же. – С. 100.

Там же. – С. 116–117.

Там же – С. 120.

Там же. – С. 52.

Отчет Екатеринославской губернской уездной земской управы за 1898 г.: Ч. 2. – Екатеринослав: Тип. губернского земства, 1899. – С. 137.

Отчет Екатеринославской губернской уездной земской управы за 1899 г.: Ч. 1. – Екатеринослав: Тип. губернского земства, 1902. – С. 221.

Отчет Екатеринославской губернской уездной земской управы за 1899 г.: Ч. 2. – Екатеринослав: Тип. губернского земства, 1900. – С. 185.

Отчет Екатеринославской губернской уездной земской управы за 1900 г.: Ч. 1. – Екатеринослав: Тип. губернского земства, 1902. – C. 68– 69.

Отчет Екатеринославской губернской уездной земской управы за 1900 г.: Ч. 2 Екатеринослав: Тип. губернского земства, 1902. – С. 74.

Отчет Екатеринославской губернской уездной земской управы за 1901 г.: Ч. 1. – Екатеринослав: Товарищество «Печатня С. М. Яковлева», 1902. – С. 104–105; 286–287; 455.

Отчет Екатеринославской губернской уездной земской управы за 1902 г.: Ч. 2. – Екатеринослав: Губернская земская типография, 1903. – 74 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Джерелознавчі та історіографічні дослідження