Машинобудівники і машинобудівництво в індустріальній моделі Донбасу (друга половина 1940-х – 1980-ті рр.): проблеми та напрями дослідження.

Автор(и)

  • O. Ostapchuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

радянська повсякденність, машинобудування, Донбас, трудова діяльність

Анотація

Тема повсякденності є найбільш перспективним і актуальним напрямом сучасних історичних досліджень. Радянська історія залишається досить дискусійною. Цікавими є не тільки уявлення і оцінки цього періоду, а також їхній зв’язок з практичними життєвими стратегіями у конкретних історичних та соціальних умовах. Особливий інтерес представляє вивчення повсякденних практик і стратегій певних соціальних категорій. У центрі уваги представленого дослідження – працівник машинобудівної індустрії Донбасу у другій половині 1940-х – 1980-х рр. Метою статті є визначення тих питань і напрямів, які дозволять реконструювати антропологічний портрет радянського машинобудівника. Автор проаналізував основні особливості і характеристики, необхідні для вивчення цього питання. Серед них аспекти, що виділяють цю категорію робітників, – хронологічний, географічний, кваліфікаційний, соціальний, питання «культу» машинобудівника.

Посилання

Удод О. А. Історія повсякденності як методологічна проблема. За людинознавчу історію України (про актуальність історії повсякденності) [Електронний ресурс] / О. Удод. – Режим доступу: http://www.novadoba/org.ua/history/dat a/development/udod.html.

Макарчук С. Етнографічні дослідження побуту робітників України в 50-х – 60-х рр. ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Випуск 47 / за ред В. Галайчука. – Львів, 2012. – С. 17– 29.

Момот Т. Етнологія міста в Україні: становлення та історія [Електронний ресурс] / Т. Момот. – Режим доступу: http://ethnic.history.univ.kiev.ua/ua/arc hive/2014/42/.

Центральний державний архів громадських об`єднань України. – Ф.1. – Оп. 25. – Спр. 2541. – 11 арк.

Герасимова М. С. Повсякденне життя населення Донбасу в 1945– 1953 рр.: автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / М. С. Герасимова. – Донецьк, 2007. – 20 с.

Ізмайлова К. В. Повсякденне життя шахтарських родин Донбасу у середині 1960-х – середині 1980-х рр.: автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / К. В. Ізмайлова. – Донецьк, 2012. – 19 с.

Ісайкіна О. Д. Побут і дозвілля міського населення України у повоєнний період (1945–1955 рр.): дис. …канд. іст. наук: 07.00.01 / О. Д. Ісайкіна. – К., 2004. – 274 с.

Вронська Т. В. В умовах війни. Життя та побут населення України (1943–1945 рр.) / Т. В. Вронська. – К., 1995. – 83 с.;

Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945– 2000 рр.) / Л. Ковпак. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – 250 с.

Герасимова М. С. Повсякденне життя населення Донбасу в 1945– 1953 рр.: автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / М. С. Герасимова. – Донецьк, 2007. – С. 7.

Кузіна К. В. Соціально- економічні процеси у монопрофільних шахтарських містах Донбасу (1950–1980-ті роки) / К. В. Кузіна, З. Г. Лихолобова. – Донецьк, 2010. – С. 246.

Hirschmann А. Exit, Voice and Loatry: Responses to Decline in Films, Organizations and States / А. Hirschmann. – Harvard University Press, 1970. – Р. 107.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Актуальні проблеми історичної науки