Радянізація міського простору Вінниці у 1920–1930-ті рр.

Автор(и)

  • K. Kuzina Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

місто, міський простір, радянізація, архітектура, сталінський ампір, меморіал

Анотація

Актуальність. Стаття присвячена змінам міського ландшафту м. Вінниці в 1920–1930-ті рр. Ці зміни були пов’язані з політикою радянської влади, спрямованої на перетворення простору міста, і мали символізувати настання нової радянської епохи. Цілі і завдання. На основі історичних джерел і наукової літератури проаналізувати радянську містобудівну політику у м. Вінниці у зазначений період, яка включала архітектурні заходи та топоніміку.

Посилання

Меерович М. Г. Кладбище соцгородов: градостроительная политика в СССР (1928–1932 гг.). – М.: РОС- СПЭН, 2011. – 270 с.

Рольф М. Советский массовый праздник / М. Рольф. – М.: РОСПЭН, 2009. – 439 с.

Шлёгель К. Террор и мечта. Москва 1937 / К. Шлегель. – М.: РОССПЭН, 2011. – 742 с.

Вінниця. Історичний нарис. – Вінниця, 1964. – 354 с.

Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т. / Ін-т історії АН УРСР; голов. ред. колегія: Тронько П. Т. та ін. Вінницька область / ред. колегія: Олійник А. Ф. та ін. – К: Укр. рад. енциклопедії АН УРСР, 1972. – 778 с.

Вінниця: Історичний нарис / гол. ред. проф. А. М. Подолинний. – Вінниця, 2007.

Бируля О. Архітектурна історія Вінниці / О. Бируля. – Вінниця, 1930. – 63 с.

Вара А. О. Архітектурна спадщина національних меншин на території м. Вінниці // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. Випуск 6. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. – С. 21–41.

Смоляк В. В. Дослідження особливостей пам’яток архітектури м. Вінниці, на прикладі будівлі Міської думи архітектора Г. Г. Артинова / В. В. Смоляк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2014. – № 2. – С. 139–145.

Там само – С. 140.

Державний архів Вінницької області. – Ф. Р-595. – Оп. 1. – Спр. 1158. – Арк. 60–61.

Там само. – Ф. Р-595. – Оп. 7. – Спр. 144. – Арк. 1.

Черленіовський Л. О. Реконструкція обласних центрів України. Вінниця / Л. О. Черленіовський // Архітектура Радянської України. – 1940. – № 7. – С. 5.

Виставка архітектурних проектів // Більшовицька правда. – 1934. – 12 листопада. – С. 4.

До збудування нового вокзалу // Більшовицька правда. – 1934. – 22 лютого. – С. 4.

Зробити Вінницю добре впорядкованим містом // Більшовицька правда. – 1934. – 16 травня.

Вара А. О. Названа праця. – С. 26.

Connerton P. How Modernity Forgets / P. Connerton. – Cambridge University Press, 2009.

Приказ № 174 Подольского Губисполкома (по отделу Управления) от 15 декабря 1921 г. // Вісті. – 1921. – 31 грудня.

Державний архів Вінницької об- ласті. – Ф.Р-925. – Оп. 2. – Спр. 910. – Арк. 323.

Там само. – Оп. 1. – Спр. 124. – Арк. 170–171.

Памятник Ленину // Винницкая рабочая газета. – 1926. – 19 мая. – С. 2.

Державний архів Вінницької об- ласті – Ф-Р 992. – Оп. 1. – Спр. 45. – Арк. 47.

Там само. – Ф. Р-925. – Оп. 2. – Спр. 499. – Арк. 204.

Рольф М. Названа праця – С. 154.

Порядок празднования годовщины свержения самодержавия в России // Вести. – 1920. – 12 марта.

Порядок шествия // Вести. – 1921. – 5 ноября.

Напередодні Жовтневих свят. План демонстрації і параду // Робітнича газета. – 1928. – 6 листопада. – С. 4.

Більшовицька правда. – 1937. – 7 листопада.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Урбанізаційні процеси в Україні