Радянська пропаганда 1937–1938 років про політичні репресії.

Автор(и)

  • N. Brivko Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили»

Ключові слова:

радянська пропаганда, засоби масової інформації, НКВС, «показові процеси» 1937–1938 рр., масові політичні репресії

Анотація

«Великий терор» в СРСР 1937–1938 років є однією з трагічних сторінок історії ХХ століття. Ця проблема і зараз є дискусійною, а за деякими аспектами – мало вивченою, незважаючи на певну доступність архівних матеріалів. Це стосується також питаннь впливу радянської пропаганди на суспільство, його прояви і подальшої трансформації. Тому мета цієї статті – показати «Великий терор» очима його замовників, ідеологів і жертв, використовуючи безпосеред- ні публікації газет загальнореспубліканського і місцевого значення.

У статті розглядаються питання впливу радянської пропаганди на морально-політичну атмосферу суспільства у роки «Великого терору» на прикладі публікацій і заміток газет «Комуніст», «Більшовик», «Вісті» та інших всеукраїнських та регіональних видань на тлі проведення показових процесів 1937– 1938 рр., переважно на прикладі процесу «Антирадянського троцькістського центру» на початку 1937 р.

Конкретні приклади ілюструють сутність репресивної політики сталінського режиму, що активно використовував засоби масової інформації як пропага- ндистський механізм впливу на населення не тільки України, а і всього СРСР.

Таким чином, підсумком дослідження є демонстрація зв’язку радянської пропаганди сталінського терору на ставлення людей до тих подій, що відбувалися, і до оточуючих їх людей в роки «Великого терору».

Посилання

Население России в ХХ веке. В 3- х томах. Том 1. / Отв. ред. 1 тома В. Б. Жиромская. – М.: РОССПЭН, 2000. – С. 318.

Там само. – С. 318.

Кропачев С. А. Советская пропаганда 1937–1938 годов о масштабах массовых политических репрессий / С. А. Кропачев // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. – 2011. – № 2. – С. 65-76.

Кропачев С. А. «Большой террор» и его жертвы в зеркале советской пропаганды 1937–1938 годов/ С. А. Кропачев // Российская история. – 2011. – № 2. – С 116–124.

Попова О. Ю. «Ворожі практики»: досвід інтерпретації кореспондентами газети «Соціалістичний Донбас» (1936–1938) / О. Ю. Попова // Нові сторінки історії Донбасу / редкол.: З. Г. Лихолобова, відповід. за вип. та упорядник О. В. Стяжкіна. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – Книга 20. – С. 95–106.

Про хиби партійної роботи і заходи ліквідації троцькістської та інших дворушників. Доповідь тов. Сталіна на Пленумі ЦК ВКП(б) 3 березня 1937 року. // Комуніст. – 1937. – 29 березня (№ 73). – С. 1.

Там само. – С. 1.

Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937–1938. / под ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, Н. С. Плотникова. – М.: МФД, 2004. – С. 112.

Там само. – С. 112.

Там само. – С. 54.

Там само – С. 54.

Там само. – С. 55.

Там само. – С. 55.

Процесс антисоветского троцкистского центра // Известия. – 1937. – 24 января (№ 21). – С. 2–3; 25 янва- ря (№ 22). – С. 2–3; 26 января (№ 23). – С. 2–4; 27 января (№ 24). – С. 2–3; 28 января (№ 25). – С. 2–4; 29 января (№ 26). – С. 2–5; 30 января (№ 27). – С. 1–3.

Троцкистские изверги, душители народа. // Известия. – 1937. – 26 января (№ 23). – С. 1.

Врагов народа, изменников Родины, наймитов фашизма – стереть с лица Земли! // Известия. – 1937. – 26 января (№ 23). – С. 4.

У Прокуратурі Союзу РСР // Комуніст. – 1937. – 25 січня (№ 20). – С. 2.

Процес антирадянського троцькістського центру. Вечірнє засідання 23 січня // Комуніст. – 1937. – 25 січ- ня (№ 20). – С. 2.

Розстріляти зрадників Батьківщини така одностайна вимога трудящих // Комуніст. – 1937. – 25 січня (№ 20). – С. 2.

Розчавити троцькістську гадину – така одностайна вимога українського народу // Комуніст. – 1937. – 25 січня (№ 20). – С. 4.

Волю народу здійснено. // Колгоспниця України. – 1937. – № 2. – С. 6.

Зметемо з лиця Землі всіх ворогів народу // Комуніст. – 1937. – 3 люто- го (№ 8). – С. 2.

Там само. – С. 2.

Вони шкодили нашому будівництву (З резолюції загальних зборів ро- бітників, інженерно-технічних працівників та службовців тресту «Київ- волокно» Шовкобуду та азотхиммонтажу) // Вісті. – 1937. – 2 лютого. – С. 3.

Сувору кару і їхнім спільникам (Із резолюції робітників депо ім. Андреєва у Києві) // Вісті. – 1937. – 2 лютого. – С. 3.

Там само. – С. 3.

Фашистським собакам – собача смерть. // Комуніст. – 1937. –3 люто- го (№ 28). – С. 2.

Шмулевич Л. Смерть мерзенним покидькам! // Більшовик. – 1937. – 26 січня (№ 20). – С. 2;

Стерти з лиця землі! // Більшовик. – 1937. – 26 січня (№ 20). – С. 2.

Знищити реставраторів капіталі // Більшовик. – 1937. – 26 січня (№ 20). – С. 2.

Справедливе покарання. // Більшовик. – 1937. – 1 лютого (№ 25). – С. 2.

Дістали по заслузі // Більшовик. – 1937. – 1 лютого (№ 25). – С. 2.

Гадину розчавлено // Більшовик. – 1937. – 1 лютого (№ 25). – С. 2.

Ліквідувати наслідки шкідництва і диверсій // Комуніст. – 1937. – 3 лютого (№ 28). – С. 2.

Ерколі М. Уроки процесу троцькістсько-зінов’євського терористичного центру / М. Ерколі // Троцькістська банда реставраторів капіталізму. / відп. за вип. Мадфес М. – К.: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодий більшовик», 1937. – С. 81.

Вороги народу [До підсумків процесу антирадянського троцькістського центра]. Збірник статей. – М.: «Красний пролетарій», 1937. – 134 с.

Заковский Л. Шпионов, диверсантов и вредителей уничтожим до конца! / Л. Заковський. – М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 46 с.

Процесс антисоветского троцкистского центра (23–30 января 1937 года) / отв. за вип. А. Н. Иодковский. – М.: НКЮ Союза ССР Юридическое издательство, 1937. – 258 с.

Фридберг В. И. Воры и расхитители – враги народа: Пособие для курсов колхозного и партийного актива. – Ростов н/Д.: Партийное издательство, 1933. – 53 с.

Любченко П. Огонь по националистической контрреволюции и по национал-уклонистам. Речь на объединенном пленуме ЦК и ЦКК КП(б)У 22 ноября 1933 года / П. Любченко. – Х.: Партиздат ЦК КП(б)У, 1933. – 36 с.

Зархин Л. Петлюровщина перед советским судом (дело «Союза освобождения Украины») / Л. Зарохін. – Х.: Юридическое издательство НКЮ УССР, 1930. – 52 с.

Процесс «Промпартии» (25 ноября – 7 декабря 1930 г.): Стенограмма судебного процесса и материалы, приобщенные к делу. – М.: ОГИЗ – «Советское законодательство», 1931. – 544 с.

Великий терор в Україні. «Куркульська операція 1937–1938 рр. У 2- х частинах. Частина 1 / упоряд. С. Кокін, М. Юнге. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – С. 5, 12, 40-41.

Там само. – С. 12, 41-42.

Там само. – С. 72-82.

Там само. – С. 74, 79.

Там само. – С. 84-86.

Вядро Ш. Буржуазно- націоналістичне кубло в музеях Києва / Ш. Вядро, П. Близнюк // Комуніст. – 1937. – 2 жовтня – С. 3.

Худолій Ф. Вороже охвістя в Наркомюсті УРСР / Ф. Худолій // Комуніст. – 1937. – 29 липня. – С. 2.

Браславський М. Антидержавні комбінації в тресті «Орджонікідзевугілля» / М. Браславський // Комуніст. – 1938. – 21 вересня. – С. 3.

Вони шкодили нашому будівництву // Вісті. – 1937. – 2 лютого. – С. 3.

Краковський Г. Націоналістичне охвістя в інституті землеробства / Г. Краковський // Більшовик. – 1938. – 2 лютого. – С. 2.

Закінчено слідство в справі колишніх керівників Чечельницького району // Комуніст. – 1937. – 2 червня (№ 125). – С. 4.

Справа колишніх Чечельницьких керівників // Комуніст. – 1937. – 8 червня (№ 131). – С. 4; 10 червня (№ 132). – С. 4; 11 червня (№ 133). – С. 4; 12 червня (№ 134). – С. 4; 15 червня (№ 136). – С. 4; 16 червня (№ 137). – С. 4.

Вирок у справі колишніх Чечельницьких керівників // Комуніст. – 1937. – 20 червня (№ 140). – С. 4.

Справа контрреволюційної шкідницької банди в Підвисоцькому районі // Комуніст. – 1937. – 5 вересня (№ 205). – С. 4; 6 вересня (№ 206). – С. 2.

Справа контрреволюційної шкідницької організації в Уманському районі // Комуніст. – 1937. – 9 верес- ня (№ 208). – С. 2; 10 вересня (№ 209). – С. 4.

Справа контрреволюційної шкідницької зграї в системі «Заготзерно». // Комуніст. – 1937. – 17 вересня (№ 215). – С. 2; 18 вересня (№ 216). – С. 2; 20 вересня (№ 217). – С. 4.

Справа шкідницької контрреволюційної банди в Павлоградському районі // Комуніст. – 1937. – 20 вересня (№ 217). – С. 2.

До двадцятиріччя ВЧК-ОДПУ- НКВС // Вісті. – 1937. – 20 грудня. – С. 1.

Слава органам НКВС // Більшовик. – 1938. – 28 лютого (№ 48). – С. 2.

Яченін Л. І. Бути на варті соціалістичної законності / Л. І. Яченін // Комуніст. – 1938. – 29 січня. – С. 3.

Черне золото Григорія Тараненко // Сніжнянське життя. – 2011. – 6 квітня (№ 26). – С. 2.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні репресії як прояв тоталітарного режиму