Сторінки історії профспілкової організації Сталінського педагогічного інституту (1930–1940 роки).

Автор(и)

  • M. Trojan

Ключові слова:

Сталінський педагогічний інститут, профспілка, історія

Анотація

У сучасному українському суспільстві відбуваються фундаментальні зміни у тому числі у сфері освіти. Її становище ускладнилось у зв’язку з евакуацією частини освітніх установ з території Донецької та Луганської областей. Вимушеним переселенцем став і Донецький національний університет імені Василя Стуса. На новому місці освітянам довелося налагоджувати роботу майже з нуля. На думку автора, подібна ситуація була характерна і для 1930–1940 років, коли відбувався процес становлення нового навчального закладу. Автор намагається через призму історії профспілкового руху показати історію становлення та розвитку інституту у 1930–1940 роки. Дослідження базується на архівних матеріалах.

Автор висвітлює процес становлення Сталінського педагогічного інституту від початку його заснування у 1937 р. до кінця 1940-х рр., аналізує роль громадських організацій у його діяльності. Особлива увага звертається на матеріальне становище студентів та викладачів інституту в 1930–1940 рр. Автором простежується процес формування трудового колективу навчального закладу, висвітлюються репресії серед викладачів та керівного складу студентської профспілки. У статті також приділяється увага формуванню матеріально- навчальної бази Сталінського педінституту, впливу партійної організації на його діяльність.

Результатом проведеного дослідження є висвітлення складного процесу формування та розвитку Сталінського педагогічного інституту через призму діяльності його профспілкової організації у 1930–1940 рр.

Посилання

Шевченко В. П. Донецкий государственный университет на пороге XXI века: Учеб.-справ. пособие / В. П. Шевченко и др. – Донецк : ДонГУ: Китис, 1999.

Донецький національний університет / ред. кол.: В. П. Шевченко (відп. ред.) та ін. – Донецьк : Норд-Пресс, 2002.

Історія України: Курс лекцій: У 2 кн. Кн. 2. ХХ століття: Навч. посібник / Л. Г. Мельник, В. Ф. Верстюк та ін. – К. : Либідь, 1992. – С. 304– 305.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Регіональна історія як складова історичної науки